Överlåtelsebesiktning


Överlåtelsebesiktning


En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att fullgöra din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k "undersökningsplikten". Vill du vara säker på att besiktningen utförs av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBRs utbildning för överlåtelsebesiktning, bör du anlita en "Besiktningsman SBR".

Bara de som godkänts av SBR får använda denna titel.


Energideklaration


Nu utför vi även energideklarationer på större fastigheter och villor!

Läs mer under fliken Energideklaration.

 


Samarbetspartner


För att godkännas av SBR - och därmed vara kvalificerad för titeln "Besiktningsman SBR", ska personen ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav.

Besiktningsmannen skall ha genomgått SBRs särskilda utbildning för besiktningsmän för godkännande eller certifiering.

En "Besiktningsman SBR" som granskats och godkänts av SBRs har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet,

samt är underställd SBRs ansvarsnämnd.

Ett grundläggande krav är att besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning med villkor som godkänts av SBR.


Copyright © All Rights Reserved


Du som vår kund


Vi på Trygghetsbesiktning strävar efter att du som kund ska känna en trygghet inför din husaffär och ditt framtida boende.

Vi erbjuder korta väntetider samt noggrannhet vid beställning av våra tjänster.

Överlåtelsebesiktning sker alltid av en godkänd besiktningsman enligt SBR. (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)

Besiktningsutlåtandet iordningställs ut så tidigt som möjligt efter besiktningen och skrivs med så få fackord som möjligt,

för att öka förståelsen och minska risken för oklarheter. Besiktningsutlåtandet mailas sedan ut till dig som kund.

Självklart är alla kunder välkomna att återkoppla för frågor och funderignar efter vi skickat ut besiktningsutlåtandet.

Faktura skickas via mail tillsammans med besiktningsutlåtandet.